Skip to content
  xocdia68

  xoc dia68

  @xocdia68
  Xóc đĩa, hay xóc dĩa, là một trò chơi dân gian xuất hiện lâu đời ở Việt Nam. Trò chơi có nguồn gốc từ miền Bắc Việt Nam,
  Twitter
  LinkedIn
  Website
  This person doesn't have any Repls yet.
  Invite them to a Repl
  Copyright © 2024 Replit, Inc. All rights reserved.
  • twitter
  • tiktok
  • instagram
  • facebook

  Replit

  Programming languages

  • Python
  • JavaScript
  • TypeScript
  • Node.js
  • Nix
  • HTML, CSS, JS
  • C++
  • Golang