Skip to content
  vietphanmemcitg

  Viết phần mềm Theo yêu cầu

  @vietphanmemcitg
  CIT Group là công ty lập trình phần mềm, ứng dụng mobile, chuyên cung cấp dịch vụ viết phần mềm theo yêu cầu tùy chỉnh và lập trình phần mềm
  Q. Gò Vấp, TP. HCM
  Twitter
  LinkedIn
  YouTube
  Website
  This person doesn't have any Repls yet.
  Invite them to a Repl
  Copyright © 2024 Replit, Inc. All rights reserved.
  • twitter
  • tiktok
  • instagram
  • facebook

  Replit

  Programming languages

  • Python
  • JavaScript
  • TypeScript
  • Node.js
  • Nix
  • HTML, CSS, JS
  • C++
  • Golang