Skip to content
Sign UpLog In

Calculator_Liem

skeydy020
skeydy020
1 follower
Made with
Python
Python
Published on Sep 11, 2022
  • #apps
  • #python

Ý tưởng:

  • Xây dựng máy tính cầm tay với các thao tác tính toán cơ bản: +, -, *, /
  • Sử dụng tkinter xây dựng đồ hoạ cơ bản(tự học)
  • Áp dụng được kiến thức về hàm
  • Tuy nhiên phần máy tính của em còn lỗi và chưa tối ưu.
Loading comments...