Skip to content
Sign UpLog In
Profile icon

nieNIX

@nieNIX
Repls
Community
nieNIX
nieNIX
shared a Post
3 years ago
Zadanie 5
(Weryfikacja hasła) Zaimplementuj prosty system weryfikacji haseł. Po uruchomieniu program ten przyzna dostęp wyłącznie użytkownikowi o nazwie admin,
Zadanie_5
Python
nieNIX
nieNIX
shared a Post
3 years ago
(Starszeństwo) Poproś użytkownika o podanie wieku dwóch osób i wskaż, która z nich jest starsza. Jeśli obie osoby mają powyżej 100 lat, program powini
Zadanie_4
Python
nieNIX
nieNIX
shared a Post
3 years ago
(równanie kwadratowe) Napisz program rozwiązujący równanie kwadratowe o następującym działaniu: Program wypisuje komunikat Podaj współczynnik a: Użytk
Zadanie_3
Python
nieNIX
nieNIX
shared a Post
3 years ago
(BMI) Napisz program, który wczytuje Twoją masę (podaną w kg) iwzrost (podany w cm) i na tej podstawie wylicza i wypisuje BMI (czyli m/h2 w kg/m2). Je
Zadanie_2
Python
nieNIX
nieNIX
shared a Post
3 years ago
(prosta suma) Napisz program, który wczytuje ze standardowego wejścia dwie liczby i wypisuje ich sumę.
Zadanie_1
Python