Skip to content
  kentrung

  ken trung

  @kentrung
  Mình là kentrung, mình thích màu xanh, yêu hòa bình, ghét sự giả dối, bên ngoài phóng thoáng nhưng bên trong lại vô cùng íu đúi.
  Public Repls
  Copyright © 2024 Replit, Inc. All rights reserved.
  • twitter
  • tiktok
  • instagram
  • facebook

  Replit

  Programming languages

  • Python
  • JavaScript
  • TypeScript
  • Node.js
  • Nix
  • HTML, CSS, JS
  • C++
  • Golang