Skip to content
Open navbar menu
Sign UpLog In
Profile icon

ken trung

@kentrung
Mình là kentrung, mình thích màu xanh, yêu hòa bình, ghét sự giả dối, bên ngoài phóng thoáng nhưng bên trong lại vô cùng íu đúi.
  • Introduction

    Cover page
    Made with HTML, CSS, JS
    Recent comments (0)
All Repls