Skip to content
Sign UpLog In
Profile icon

ken trung

@kentrung
Mình là kentrung, mình thích màu xanh, yêu hòa bình, ghét sự giả dối, bên ngoài phóng thoáng nhưng bên trong lại vô cùng íu đúi.
 • Project React - Quan Li Bai Viet

  Cover page
  Made with React

  Small project Quản lí bài viết được viết bằng html - css -react

  Recent comments (0)
 • Project jQuery - Quan Li Bai Viet

  Cover page
  Made with HTML, CSS, JS

  Small project Quản lí bài viết được viết bằng html - css -jquery

  Recent comments (0)
Repls
Community
kentrung
kentrung
published a Repl
2 years ago
0
Vanilla JS: Preview image when drag and drop
Vanilla JS: Preview image when drag and drophttps://viblo.asia/p/vanilla-js-preview-image-when-drag-and-drop-V3m5WJOglO7
kentrung
kentrung
published a Repl
2 years ago
0
Vanilla JS: Detect Caps Lock
Vanilla JS: Detect Caps Lockhttps://viblo.asia/p/vanilla-js-detect-caps-lock-LzD5dakOKjY