Skip to content
Sign UpLog In
Profile icon

Đình Hải Plastic

@dinhhaiplastic
Đình Hải Plastic là đơn vị chuyên cung cấp các loại thùng nhựa IBC Tank 1000 lít, bồn nhựa, hóa chất slicon, IBC Tank, tank nhựa,...
Twitter
LinkedIn
GitHub
Website
Repls
Community
No posts yet