Skip to content
Sign UpLog In
Profile icon

Thanh Phương

@ThanhPhuong
Repls
Community
ThanhPhuong
ThanhPhuong
shared a Post
4 years ago
mọi người có thể xem giúp em được không ạ
có 1 số lỗi về phần khai báo ở đầu của chương trình, mong mọi người xem và hướng dẫn em hoàn thiện lại với ạ
hangmangame
Python
mkhoi
mkhoi
Có vẻ là bạn đang dùng Tkinter Đây là link để dùng nó: https://repl.it/languages/tkinter4 years ago