Skip to content
← Back to Community
Spelsimulering1
Profile icon
BlueStraggler

print("")
print("I en skål finns 5 st identiska kulor markerade med talen 1-5. Ur skålen dras en kula medan man blundar. Därefter läggs kulan tillbaka och proceduren upprepas tills vi har dragit tre gånger.")
print("")
print("Om dragningen genererat ett par vinner man tio kronor")
print("Om dragningen genererat en triss vinner man femtio kronor")

print("Frågeställning: Vad ska spelet kosta för att vara rättvist, dvs ett nollsummespel?")

from statistics import*
from math import*
from random import*

ackumuleradvinst=0

a=int(input("Hur många gånger vill du simlera spelet? "))

for k in range(0,a,1): #Simuleringen upprepas a ggr
utfallslista=[] #Lista med de tre dragningarna
for m in range(0,3):
kula=randint(1,5) #Slumpa en kula
utfallslista.append(kula) #Lägg till värdet till lista

print (utfallslista) #Skriv ut utfallet, de tre kulorna

if utfallslista[0]==utfallslista[1]: #jämförelse för par
ackumuleradvinst=ackumuleradvinst+10
if utfallslista[1]==utfallslista[2]:
ackumuleradvinst=ackumuleradvinst+10
if utfallslista[0]==utfallslista[2]:
ackumuleradvinst=ackumuleradvinst+10

if utfallslista[0]==utfallslista[1]==utfallslista[2]:
ackumuleradvinst=ackumuleradvinst+20 #jämförelse för triss

print("Totala vinsten blev ", ackumuleradvinst) #Skriv ut total vinst

Voters
Profile icon
RezaTabesh1
Profile icon
BlueStraggler