Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
PROGRAM OBLICZAJĄCY POLE TRAPEZU
Gagaga14 (3)

TO MÓJ PIERWSZY PROGRAM NIGDY NIE PROGRAMOWAŁEM W C++
NAPISAŁ GAGAGA14