Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
Budowa bloku
reelwolfen (0)

Automatyczna budowa bloku, ma wybór:
ilości pięter
ilości okien w piętrze
rozmaru okna