Skip to content
Sign UpLog In
This post is read-only. Explore Repls and connect with other creators on Community.View Community
The info in this post might be out of date, check out our docs instead. View docs
9

mọi người có thể xem giúp em được không ạ

ThanhPhuong
ThanhPhuong

có 1 số lỗi về phần khai báo ở đầu của chương trình, mong mọi người xem và hướng dẫn em hoàn thiện lại với ạ

4 years ago

Voters

Comments

TopNew
1
mkhoi
mkhoi

Có vẻ là bạn đang dùng Tkinter

Đây là link để dùng nó: https://repl.it/languages/tkinter

4 years ago
Load more