Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
mọi người có thể xem giúp em được không ạ
ThanhPhuong

có 1 số lỗi về phần khai báo ở đầu của chương trình, mong mọi người xem và hướng dẫn em hoàn thiện lại với ạ

Voters
ThangLo
HHC1
katyadee
ThanhPhuong
Comments
hotnewtop
mkhoi

Có vẻ là bạn đang dùng Tkinter

Đây là link để dùng nó: https://repl.it/languages/tkinter