Skip to content
Sign upLog in
← Back to Community

mọi người có thể xem giúp em được không ạ

Profile icon
ThanhPhuong

có 1 số lỗi về phần khai báo ở đầu của chương trình, mong mọi người xem và hướng dẫn em hoàn thiện lại với ạ

Voters
Profile icon
lam06102010
Profile icon
phuctong1
Profile icon
nvn13102006
Profile icon
GamingHighligh1
Profile icon
ThangLo
Profile icon
HHC1
Profile icon
katyadee
Profile icon
ThanhPhuong
Comments
hotnewtop
Profile icon
mkhoi

Có vẻ là bạn đang dùng Tkinter

Đây là link để dùng nó: https://repl.it/languages/tkinter