Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
fibonacci innleveringsoppgave
torskenn (0)

det legger til en ekstra linje med et nummer som er multiplisert med de 2 siste linjenene. de 2 første nummerene er 0 og 1, og så bare går det oppover. du kan bestemme hvor mange linjer du vil den skal lage