Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
Zadanie z pola trapezu
DanielKurek (0)

Świetne zadanie na dobry początek!