Skip to content
← Back to Community
Zadanie 5
Profile icon
nieNIX

(Weryfikacja hasła) Zaimplementuj prosty system weryfikacji haseł. Po uruchomieniu program ten przyzna dostęp wyłącznie użytkownikowi o nazwie admin, który dysponuje właściwym hasłem.

Voters
Profile icon
ADombrowska
Profile icon
nieNIX