Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
Průměr čísel
JakubSpatny (1)

Vypočítá průměr pěti čísel.