Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
Oefening 8.3
ZionFrost (1)

Opdracht 8.2 : Sorteer van klein naar groot
geef in hoeveel getallen je wilt sorteren
Laat de "RNG" getallen generen.
Lees in X getallen (A,B,C,D,E)
Sorteer ze van klein naar groot
druk ze af op het scherm van klein naar groot