Skip to content
← Back to Community
Chrome Dino by Phạm Gia Hoàng
Profile icon
JohanJohanna

Tác giả: Phạm Gia Hoàng
Trò chơi Chrome Dino được xây dựng sát với thực tế game Dino trong trình duyệt Chrome khi không có kết nối Internet. Trò chơi này được lập trình bằng Python, sử dụng thư viện Pygame và hoàn toàn không dựa trên bất kì source code mẫu nào, tất cả đều được học sinh tự tính toán và lập trình.

Voters
Profile icon
DynamicSquid
Profile icon
JohanJohanna
Comments
hotnewtop
Profile icon
DynamicSquid

This is cool!