Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
Chrome Dino by Phạm Gia Hoàng
JohanJohanna (1)

Tác giả: Phạm Gia Hoàng
Trò chơi Chrome Dino được xây dựng sát với thực tế game Dino trong trình duyệt Chrome khi không có kết nối Internet. Trò chơi này được lập trình bằng Python, sử dụng thư viện Pygame và hoàn toàn không dựa trên bất kì source code mẫu nào, tất cả đều được học sinh tự tính toán và lập trình.

Comments
hotnewtop