Ask coding questions

← Back to all posts
pomocy
br0nix

Napisz program, który wylosuje 10 liczb i sprawdzi, czy dana liczba znajduje się w tablicy n liczb całkowitych. Wykorzystaj funkcję realizującą algorytm przeszukiwania liniowego. Wynikiem funkcji powinna być pozycja szukanego elementu lub wartość, jeśli elementu nie ma w tablicy.

Voters
br0nix