Ask coding questions

← Back to all posts
def goes now
Parchin (4)

from tkinter import *

okno = Tk()

def pisz():
while True:
print("pisz")
pant = Checkbutton(text = "Test", command = pisz())
okno.mainloop()

in this repl def run before click button.
What should I do?(languages- English / Polski)

Answered by DEMONul1234 (53) [earned 5 cycles]
View Answer
Comments
hotnewtop
DEMONul1234 (53)

Witaj!
Nie wiem, czy chodzi ci o to , ale:

from tkinter import *
def pisz():

Nie wiem po co jest pętla while, która do śmierci będzie mówiła "pisz"

 print("pisz")

pant = Button(text = "Test",command = pisz) # Tutaj nie dajemy nawiasu!
okno.mainloop()

Parchin (4)

@DEMONul1234 Dziękuję, najwyraźniej oglądałem zły kurs online

DEMONul1234 (53)

@Parchin Tylko oznacz moją odpowiedź za odpowiedź na pytanie :)

Parchin (4)

@DEMONul1234 Dokładnie to co się stało. Szacun.

DEMONul1234 (53)

def pisz():
print("pisz")
Button(text = "Test", command = pisz).pack()
okno.mainloop()

Jeśli wyskoczy błąd usuń ".pack()"