Skip to content
tecnocoia
@tecnocoia/Condicional elif sinxelo: banda de rock
Condicional elif sinxelo: banda de rock
A Python repl by tecnocoia
Open on Replit