Skip to content
idkshite
@idkshite/Optional Object Property Assignment
Optional Object Property Assignment
A Nix (beta) repl by idkshite
Open on Replit