Skip to content
Sign UpLog In

EXTREMLT ADVANCERAD AI,DET HAR LIV

Shitterman
Shitterman
Made with
Python
Python
Published on May 18, 2022
  • #ai
  • #sweden
  • #fun
  • #numbers
  • #guessthenumber

När man anger ett nummer kommer det svara, det här mycket extremt och det är som om den har ett eget liv

Loading comments...